Udonthani App

ออกแบบดีไซด์ application (UX UI design) ด้วยโปรแกรม Sketch โดยเป็น application จังหวัดอุดรธานี รวมข้อมูลต่างๆของจังหวัดอาทิ เช่น สถานที่ท่องเที่ยง ร้านอาหาร กิจกรรมประจำเดือน เป็นต้น การออกแบบทางทีมจะใช้สีน้ำตาลและลวดลายขดหอยซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อถึง ไหบ้านเชียง

ServicesApp designYear2015LinkApp Store, Play Store